Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website thương mại điện tử noithatcantho.com.vn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như: Họ tên, số điện thoại, email. Đây là các thông tin mà noithatcantho.com.vn cần Người dùng cung cấp khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ tại noithatcantho.com.vn. Mục đích chủ yếu là để noithatcantho.com.vn liên hệ, xác nhận, hoặc thông tin lại khi người dùng sử dụng dịch vụ tại website.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website thương mại điện tử noithatcantho.com.vn sử dụng thông tin Người dùng cung cấp để:

  • Liên lạc, xác nhận, hỗ trợ và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho người dùng.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website thương mại điện tử noithatcantho.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật…’

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Người dùng được lưu trữ hoặc không được lưu trữ trên hệ thống của noithatcantho.com.vn. Việc noithatcantho.com.vn lưu trữ, tạm lưu trữ hay xoá bỏ thông tin của người dùng đăng ký thông qua noithatcantho.com.vn phụ thuộc vào mục đích đăng ký của người dùng.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người dùng

  • Website thương mại điện tử noithatcantho.com.vn & Các đối tác sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để liên lạc, xác nhận, hỗ trợ và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho người dùng đó.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website thương mại điện tử noithatcantho.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật…

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin

  • CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG LARAVAN
  • Địa chỉ: P9009, A200 Nguyễn Hiền, An Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
  • Email: laravanads@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Website thương mại điện tử noithatcantho.com.vn cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại noithatcantho.com.vn được bảo mật.

Noithatcantho.com.vn chỉ sử dụng thông tin của người dùng trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Noithatcantho.com.vn!