NỘI THẤT CÀ PHÊ CẦN THƠ

Bàn cà phê

Bàn cà phê

Bàn Cafe BCFLP101

1.990.000

Bàn cà phê

Bàn Ăn Inox BK712

2.025.000
1.166.0007.439.000
689.0001.585.000
759.0002.339.000
656.0001.625.000
656.0002.209.000
1.079.0002.404.000

Ghế cà phê

1.050.000

Ghế cà phê

Ghế Cà Phê GLP105

1.743.000

Ghế cà phê

Ghế Cà Phê GLP101

1.140.000

Ghế cà phê

Ghế Cà Phê GLP106

1.239.000

Ghế cà phê

Ghế Cà Phê GLP103

1.130.000

Ghế cà phê

Ghế Cà Phê GLP102

1.015.000

Ghế cà phê

Ghế Cà Phê GLP104

1.320.000

Ghế cà phê

Ghế Cà Phê GLP107

1.113.000

Bàn Sofa – Bàn trà

Bàn trà, bàn sofa

Kệ Góc Sofa KG66

1.975.000

Bàn trà, bàn sofa

Kệ Góc Sofa KG62V

1.863.000

Bàn trà, bàn sofa

Kệ Góc Sofa KG61V

1.713.000

Bàn trà, bàn sofa

Bàn Sofa Văn Phòng BSF81

1.838.000

Bàn trà, bàn sofa

Bàn Sofa Văn Phòng BSF87

2.525.000

Bàn trà, bàn sofa

Bàn Sofa Văn Phòng BSF65

2.075.000

Bàn trà, bàn sofa

Bàn Sofa Văn Phòng BSF85

1.637.000

Bàn trà, bàn sofa

Bàn Sofa Văn Phòng BSF80

2.713.000

Ghế Sofa – Ghế đôn

Ghế sofa, ghế đôn

Ghế Thư Giãn GSNCT001

3.600.000

Ghế sofa, ghế đôn

Sofa Gường SF130A

10.188.000

Ghế sofa, ghế đôn

Ghế Sofa SF511 1-2-3 Chỗ

5.338.00025.300.000

Ghế sofa, ghế đôn

Ghế Sofa SF507 1-3 Chỗ

5.375.00021.550.000

Ghế sofa, ghế đôn

Ghế Sofa SF313A 1-2-3 Chỗ

3.937.00014.950.000

Ghế sofa, ghế đôn

Ghế Sofa SF508 1-2-3 Chỗ

4.912.00015.600.000

Ghế sofa, ghế đôn

Ghế Sofa SF308A 1-2-3 Chỗ

6.787.00025.338.000

Ghế sofa, ghế đôn

Ghế Sofa Bọc Vải SF401-4

20.300.000

Kệ Tivi

3.375.000
2.800.000
4.538.000
4.163.000
3.825.000
5.100.000
4.438.000
6.738.000

Tủ – Kệ hồ sơ

5.350.000

Tủ, Kệ hồ sơ

Kệ Sách Gỗ 3 Ngăn TGS103

837.000

Tủ, Kệ hồ sơ

Tủ Tài Liệu NT NT850D

1.988.000

Tủ, Kệ hồ sơ

Tủ Tài Liệu NT NT1600D

2.125.000

Tủ, Kệ hồ sơ

Tủ Tài Liệu NT NT1960

1.850.000

Tủ, Kệ hồ sơ

Tủ Tài Liệu NT NT1960-3B

4.413.000

Tủ, Kệ hồ sơ

Tủ Tài Liệu NT NT1960-3B3N

5.725.000

Tủ, Kệ hồ sơ

Tủ Tài Liệu NT NT1960-4B

8.050.000